Follow

Eg veit godt at dei er både særs fornuftige og rasjonelle, og at eg utan tvil må lyde dei, men eg får meg likevel ikkje frå å instinktivt mislike ROS-analysar.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.