Follow

! Ein PRS SE standard 24. Kjøpt brukt og pussa og stelt litt. Fyrsteinntrykket er at dette er veldig mykje gitar for nokså lite pengar. Spesielt halsen er framifrå. Velkomen!

Eg må berre melde at gitaren, etter ei vekes bruk, er framifrå. Han slær det meste eg har prøvd, og eg har prøvd *mange* gitarar. Herleg!

@vega Utmerka, gasta, strålande, framfor andre, fyrsteklasses, særs bra, makalaus, ypperleg, særskild, omfram, gild, overlag, grepa. Alle desse adjektiva stemmer på gitaren.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.