Follow

Eg skulle ynskje Ole Hamre fekk høyre Martin Axenrot spela på til dømes Hessian peel. Og så skulle eg ynskje Martin Axenrot fekk høyre Ole Hamre spela trommer på til dømes El gallito. Til slutt skulle eg ynskje eg såg båe desse to framifrå trommeslagarane høyre den andre sitt trommespel.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.