Follow

Ah, Bergen i solskin og klokkespelet i Johanneskyrkja spelar "På solen jeg ser". Maksimalt!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.