Follow

Jøss. verkar att. Eg er tilbake! Takk til for super løysing for oss som vil drive ting sjølve, og til brukarforumet for god hjelp når ei oppdatering går skeis!

J'ai retourné! Merci à Yunohost pour une solution excellente, et aux utilisateurs pour aide quand un mise à jour ne marche pas!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.