Follow

(ny -dag)! Ein japansk Aria 5102T, om lag 50 år gamal. Eg fekk han billeg fordi her må litt arbeid til, som du ser, ma. reparasjon og mogleg oppattvikling av mikrofonane. Hei kjekken!

NGD (new day)! Japanese Aria 5102T, about 50 years old. Got it cheap, because, well, you can see. Might need pickup rewinding. Hello handsome!

Her er mikrofonane, minst ein av dei treng reparasjon. Ei uvanleg utforming på magnetane, det blir moro å prøve å få lyd i desse!

Here are the pickups, of which at least one needs repairs. This is an unusual magnet design. I'm curious to know how they sound.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.