Follow

Ein fin dag i kubane. Den i framgrunnen har litt trøbbel med egglegginga, for dronninga legg berre droneyngel så eg kan sjå, men eg skal prøve å ordne det. Truleg ny dronning som må til.

A beautiful day by the hives. The hive in the foreground is troublesome (the queen lays only drone eggs as far as I can see), but I'll try to solve it. They probably need a new queen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.