Follow

Jeg egh så gammel at jeg huskegh tidl. helsedighektøgh Toghbjøghn Moghk. Han bligh husket fogh sin spesielle uttale av "r", men føghst og fghemst foghdi han ghøykte, samtidig som han oppfoghdghet alle til å ikke ghøyke. Noe slikt hadde aldghi gått i dag. Det vagh en megh uskyldig tid. Tghogh jeg.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.