Follow

For dei som kan tenkje seg å laga sin eigen , vil eg gjera merksam på at podkastløysinga no er ferdig omsett til norsk. Stilige funksjonar er ma. samankopling med fødiverset, og full kontroll over det du lagar. Sjekk castopod.org eller @Castopod for å lære meir!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.