Ting eg har av å ikkje gjera og har som å å gjera meir i livet:
- Flyge (eg har vore på bakken sidan 2019, og er særs glad for det)
- Handle på Ikea (siste storhandel der var ca. 2015, eg håpar det var siste gong)

Things I find in not doing and to for the rest of my life:
- Flying (I've been on the ground since 2019, and increasingly happy about it)
- Shopping at Ikea (the last serious round was in 2015, hopefully never again)

Kva med deg? And you?

Je voudrais dire que CHAQUE PAQUET DE FARINE DE BLÉ EST UN MIRACLE

Eg veit godt at dei er både særs fornuftige og rasjonelle, og at eg utan tvil må lyde dei, men eg får meg likevel ikkje frå å instinktivt mislike ROS-analysar.

Eg må berre melde at gitaren, etter ei vekes bruk, er framifrå. Han slær det meste eg har prøvd, og eg har prøvd *mange* gitarar. Herleg!

Show thread

Does anybody know of a so-called that can get and write calendar updates via ? I am considering a slightly dumber phone. I can manage without everything a smartphone has, except the networked calendar. Thanks in advance! welcome, of course.

! Ein PRS SE standard 24. Kjøpt brukt og pussa og stelt litt. Fyrsteinntrykket er at dette er veldig mykje gitar for nokså lite pengar. Spesielt halsen er framifrå. Velkomen!

Eg skulle ynskje Ole Hamre fekk høyre Martin Axenrot spela på til dømes Hessian peel. Og så skulle eg ynskje Martin Axenrot fekk høyre Ole Hamre spela trommer på til dømes El gallito. Til slutt skulle eg ynskje eg såg båe desse to framifrå trommeslagarane høyre den andre sitt trommespel.

Eivind boosted
Eivind boosted

woohoo, we have a release 🥳

master_me is a mastering plugin for live streaming, podcasts and internet radio stations.

free & open source :rainbow_heart:

github.com/trummerschlunk/mast

I have been developing this for the last 6 months and with the help of many contributors, it's finally ready. Can't believe how much I learned...

Thanks to @falktx @magnetophon @x42 @jkbd the faust community

#faust #dpf #audio #plugin #foss #stream #podcast #radio #mastering #prototypefund

Nokre framlegg til når du er på ei lengre :
- Kate Bush: heile plate 2 av Aerial
- Taake: Myr og Nattestid gjør porten vid (eg er svak for banjo)
- Opeth: Watershed
- Geirr Lystrup: Ha ti dæ (Tafjord på tuba!)
- Fliflet-Hamre energiforsyning: Moro post mortem (tittelen seier det meste)
- Dumdum boys: Transit (Yngve Sætre har lyden)
- Kvelertak: deler av Nattesferd
- Akademie für alte Musik Berlin: Brandenburgerkonsertane av Bach (ei forfriskande innspeling)

Ah, Bergen i solskin og klokkespelet i Johanneskyrkja spelar "På solen jeg ser". Maksimalt!

Jøss. verkar att. Eg er tilbake! Takk til for super løysing for oss som vil drive ting sjølve, og til brukarforumet for god hjelp når ei oppdatering går skeis!

J'ai retourné! Merci à Yunohost pour une solution excellente, et aux utilisateurs pour aide quand un mise à jour ne marche pas!

Eivind boosted

Our timeline is filled with people celebrating that #adobe plans to offer a freemium version of #Photoshop for the browser.

Just in case you didn't know:
#GIMP, #Krita @krita, #Inkscape @inkscape, #Scribus and many other great graphics tools are already available - free/libre to use, free to improve, free to share. Check them out! 💙

Wheear ast tha bin sin ah saw thee?
- An Ilkla Mooar baht at.

Her er mikrofonane, minst ein av dei treng reparasjon. Ei uvanleg utforming på magnetane, det blir moro å prøve å få lyd i desse!

Here are the pickups, of which at least one needs repairs. This is an unusual magnet design. I'm curious to know how they sound.

Show thread

(ny -dag)! Ein japansk Aria 5102T, om lag 50 år gamal. Eg fekk han billeg fordi her må litt arbeid til, som du ser, ma. reparasjon og mogleg oppattvikling av mikrofonane. Hei kjekken!

NGD (new day)! Japanese Aria 5102T, about 50 years old. Got it cheap, because, well, you can see. Might need pickup rewinding. Hello handsome!

Ein fin dag i kubane. Den i framgrunnen har litt trøbbel med egglegginga, for dronninga legg berre droneyngel så eg kan sjå, men eg skal prøve å ordne det. Truleg ny dronning som må til.

A beautiful day by the hives. The hive in the foreground is troublesome (the queen lays only drone eggs as far as I can see), but I'll try to solve it. They probably need a new queen.

Jeg egh så gammel at jeg huskegh tidl. helsedighektøgh Toghbjøghn Moghk. Han bligh husket fogh sin spesielle uttale av "r", men føghst og fghemst foghdi han ghøykte, samtidig som han oppfoghdghet alle til å ikke ghøyke. Noe slikt hadde aldghi gått i dag. Det vagh en megh uskyldig tid. Tghogh jeg.

Alt er så vakkert her no at det er heilt idiotisk.

Everything is so beautiful it's silly.

Show older
Mastodon i Fjærland

Dette er Mastodon-tenaren i Fjærland. Og kva er Mastodon? Det er betre enn Twitter.